21 noiembrie – Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Sărbătoare cu cruce roșie. Rugăciune

 

 Intrarea în Biserica a Maicii Domnului (21 noiembrie), reamintește aducerea Fecioarei Maria la Templu de către părinții ei, Sfinții Ioachim și Ana.
Arhiereul Zaharia a închinat-o pe Maica Domnului în Sfânta Sfintelor, locul cel mai sfânt din Templu, unde numai arhiereul intră o singură dată pe an. Fecioara Maria a stat în Templu, de la vârsta de 3 ani, timp de 12 ani.
În tradiția populară, Intrarea în Biserica a Maicii Domnului este cunoscută și sub denumirea Sărbătoarea Lumini sau Vovidenie, ori Ovidenie.

 

OBICEIURI:

În această zi de sărbătoare, nu se muncește, nici în casă, nici în gospodărie. Nu este bine să speli haine, să dai cu mătura, să coși sau să prelucrezi lâna. Se spune că în această zi, cerurile se deschid și animalele sunt protejate.
Nu este bine ca pe 21 noiembrie să fii certat sau supărat cu cineva. Tradiția spune că în post, ar trebui să fim cu inima împăcată și să le cerem iertare celor cărora le-am greșit.

 

Rugăciune în această zi

 

O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare şi tărie a noastră, primește această cântare de laudă şi de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi. Înalţă rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu şi Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăţilor noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău şi cu credinţă şi cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiţi de Dânsul şi pentru aceasta năzuim la tine, că eşti acoperitoarea noastră şi grabnică ajutătoare.

Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ţie; ocroteşte-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstoriţilor noştri sfinţenie, ca să privegheze şi să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de oraşe, înţelepciune şi putere; judecătorilor, dreptate şi necăutare la faţă; învăţătorilor, minte şi smerită înţelepciune; asupriţilor, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniţi, răbdare şi bucurie duhovnicească; neînfrânaţilor, înfrânare; şi nouă, tuturor, duhul înţelepciunii şi al cucerniciei, duhul milostivirii şi al blândeţii, duhul curăţiei şi al dreptăţii. Aşa, Doamnă preasfântă, milostiveşte-te asupra noastră şi asupra neputinciosului tău popor”.