Când și cu cât se impozitează câștigurile de la pariuri sportive sau cazinou

Fiscul a stabilit că veniturile sub formă de premii se impun prin reţinere la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu. Venitul net este diferenţa dintre venitul din premiu şi suma neimpozabilă de 600 lei. Impozitul se calculează, se reţine şi se plăteşte de către cei care oferă premiul. În categoria veniturilor din premii intră veniturile în bani și/sau în natură, cum ar fi:

– premii de orice fel acordate oamenilor de cultură, știință și artă la gale, simpozioane, festivaluri, concursuri naționale sau internaționale, concursuri pe meserii sau profesii;

– premii în bani și/sau în natură acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor și altor specialiști prevăzuți în legislația în materie, pentru rezultatele obținute la competiții sportive interne și internaționale.

Premiile de tipul unor bonusuri care sunt acordate salariaților nu se încadrează la venituri din premii din punctul de vedere al impozitării, fiind asimilate veniturilor de natură salarială.

Pentru veniturile din premii nu se datorează contribuţii sociale şi TVA.

De asemenea, veniturile din jocuri de noroc cuprind toate sumele încasate, bunurile și serviciile primite, ca urmare a participării la jocuri de noroc, indiferent de denumirea venitului sau de forma în care se acordă, inclusiv cele de tip jack-pot.

Veniturile din jocuri de noroc se impun prin reţinere la sursă. Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea unui barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant de la organizator sau plătitorul de venituri din jocuri de noroc. Nu sunt impozabile veniturile obţinute în bani şi/sau în natură ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine şi lozuri sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, inclusiv. Dacă veniturile depăşesc plafonul de 66.750 lei, impozitarea se efectuează distinct faţă de veniturile obţinute din participarea la alte tipuri de jocuri de noroc.

Pentru veniturile din jocuri de noroc nu se datorează contribuţii sociale şi TVA.

Persoanele fizice cu domiciliul în România care realizează venituri din premii și jocuri de noroc din străinătate au obligația să le declare în România și să depună declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui în care s-au realizat veniturile.

Sumele ce apar în declarația unică trebuie exprimate în moneda națională a României, adică în lei. Contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru același venit și în decursul aceleiași perioade impozabile, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în străinătate, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate, în condițiile legislației.

Nedepunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice până la termenul stabilit de lege, respectiv data de 25 mai 2021, se sancționează cu amendă cuprinsă între 50 și 500 lei. În cazul în care primește o astfel de amendă, contribuabilul are posibilitatea achitării ei la jumătate din minimul legal în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal.