În plină grevă, guvernul vrea echivalarea probelor orale de la Bacalaureat. Se anulează și evaluarea pentru clasa a VI-a

 

Ministerul Educaţiei propune, printr-un proiect de OUG, ca probele orale ale Bacalaureatului 2023 să fie echivalate cu notele din din liceu. De asemenea, evaluarea de clasa a VI-a ar urma să nu mai aibă loc.

Se prevede ca, pentru anul şcolar 2022 – 2023, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal şi probele de evaluare a competenţelor digitale se echivalează/se recunosc conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei. (…) Prin derogare de la prevederile art. 74 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în anul şcolar 2022-2023, evaluarea elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe, la finalul clasei a VI-a, nu se organizează’‘, se arată în nota de fundamentare a proiectului OUG.