Ministerul Energiei: 8 proiecte pentru C.E. Oltenia, trimise pentru finanțare din bugetul Fondului de Modernizare

 

Ministerul Energiei informat că a trimis marți, 14 septembrie, la Banca Europeană de Investiții, primele aplicații pentru finanțarea din bugetul Fondului pentru Modernizare a mai multor proiecte din sectorul energetic.
Potrivit unui comunicat, prin acest demers se dorește obținerea a sute de milioane de euro.

Ministerul Energiei, în calitate de autoritate competentă pentru gestionarea si derularea Fondului pentru modernizare, a transmis către BEI, prin intermediul platformei aferente, 9 propuneri de proiecte pentru finanțare din Fondul pentru modernizare, cu un cost de investiție total de peste 693 milioane Euro, din care peste 492 milioane Euro au fost solicitați din Fondul de Modernizare. (…) Pentru a putea înlocui rapid capacitățile închise de  cărbune, energia regenerabilă trebuie să joace un rol cheie în susținerea obiectivelor naționale de decarbonizare și în conformitate cu recomandările specifice fiecărei țări.

Proiectele aferente beneficiarului CE Oltenia S.A. transmise spre finanțare din Fondul pentru modernizare, răspund obiectivelor din Planul Național pentru Energie și Schimbări Climatice (PNIESC) de reducere a emisiilor pentru 2030, de creștere a ponderii de energie din surse regenerabile și de înlocuire a cărbunelui în mixul energetic, constituind un pas determinant și necesar în procesul de reorganizare al CE Oltenia.

De asemenea, punerea în aplicare a acestor investiții se încadrează în ținta Acordului de la Paris privind neutralitatea climei până în 2050, deoarece conduce la reducerea emisiilor de carbon și a consumului de energie primară prin producția de surse regenerabile”, s-a transmis de Ministerul Energiei. 

Cele 8 proiecte gândite pentru Complexul Energetic Oltenia:

  – parc fotovoltaic pe halda Bohorelu – UMC Jilț
  – parc fotovoltaic pe halda exterioară cariera Pionoasa – EMC Pinoasa
  – parc fotovoltaic pe halda Rovinari Est
  – parc fotovoltaic pe depozitele de cenușă și zgură din SE Ișalnița
  – parc fotovoltaic pe depozitele de cenușă și zgură din SE Rovinari
  – parc fotovoltaic pe depozitele de cenușă și zgură din SE Turceni
  – parc fotovoltaic pe halda interioară din cadrul carierei Tismana 1 – Roșia – Rovinari
  – parc fotovoltaic pe halda interioară din cadrul carierei Tismana 2 – Roșia – Rovinari

 

Reamintim, Fondul de Modernizare este un mecanism prin care Comisia Europeană pune la dispoziția celor mai puțin dezvoltate state din Uniune fonduri nerambursabile pentru proiecte în domeniul energetic care să sprijine tranziția spre obiectivul de emisii zero al Uniunii. Banii se alocă pe proiecte depuse de fiecare stat, pentru zece țări: Bulgaria, Cehia, Estonia, Croația, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România și Slovacia