”Ordonanța tăierilor” în sistemul bugetar: Comasări, reduceri de personal și plafonări de sporuri. Vești rele și pentru militari și polițiști

Proiectul Ordonanței de Urgență ce vizează reducerea cheltuielilor publice prevede reduceri de posturi, desființări de poziții, comasări de instituții, plafonări la venituri pentru mai multe categorii de angajați, limite la cheltuieli cu achizițiile de telefoane și mașini și altele. Cheltuielile vor fi verificate de Ministerul Finanțelor. Majoritatea prevederilor se vor aplica de la 1 ianuarie 2024.

 

Principalele prevederi:

 

 – Numărul total al posturilor de demnitate publică efectiv ocupate aferente funcțiilor de secretarilor de stat, consilieri de stat, subsecretarilor de stat, vicepreședinților și a funcțiilor asimilate acestora, se reduce până cel târziu la data de 1 ianuarie 2024 cu minim 30%
 – Numărul de posturi din cadrul cabinetului respectiv cancelariei,  precum și numărul de posturi din cadrul autorităților/instituțiilor publice de interes local reglementate legal se reduce cu 50% din totalul numărului de posturi aprobate până cel târziu la data de 1 octombrie 2023;
 – Numărul de posturi vacante, neocupate, fără personal încadrat, din statele de funcții aprobate potrivit legii la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se desființează
 – Poziția de șef birou din cadrul autorităților și instituțiilor publice se desființează
 – Noi limite pentru structurile organizatorice. Spre exemplu, pentru pentru constituirea unei direcții este necesar un număr de minimum 20 posturi de execuție.
 – Numărul total al funcțiilor publice de conducere din cadrul fiecărei instituții publice este de maximum 8% din numărul total al posturilor aprobate
 – Instituțiile publice acordă, în următorii doi ani, vouchere de vacanță de 1.600 de lei doar personalului cu venituri salariale nete de maximum 8.000 de lei. La fel, decontările de servicii turistice pentru personalul din poliție, armată se limitează la 1.600 de lei pentru fiecare salariat și bani mai primesc doar cei cu venituri de maximum 8.000 de lei net.
 – Sporul pentru pentru condiții periculoase sau vătămătoare este de până la 15% din salariul de bază, dar nu mai mult de 1.000 lei brut lunar.
 – Se limitează la 500 de lei decontul pentru un telefon mobil cumpărat. În aceeași ordine de idei, statul va suporta doar 25 de lei din valoarea abonamentului lunar. La fel și la angajații companiilor de stat.
 – Cheltuielile efectuate de autoritățile publice locale pentru Cultură, Recreere, Religie și Sport nu pot depăși 5% din veniturile proprii realizate în exercițiul bugetar precedent.
 – Începând cu 1 iulie 2024 mai pot funcționa doar instituțiile publice cu cel puțin 50 de posturi aprobate și efectiv ocupate. Restul se comasează sau se desființează. Din comasare trebuie să rezulte o scădere de cel puțin 15% a personalului și a cheltuielilor de funcționare.

– Unele servicii publice aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea unor autorități publice centrale se transferă către județe, de exemplu, direcțiile de tineret

– Până la data de 1 ianuarie 2024, Direcțiile de Sănătate Publică, cele Sanitar-Veterinare și cele pentru agricultură se regionalizează. Trebuie să rezulte o diminuare cu 15% a personalului și a cheltuielilor de funcționare.

– La companiile cu capital majoritar de sat sau la regii autonome, numărul consilierilor conducătorilor (directori, șefi de CA, etc) scade cu 50%. Nu se pot înființa posturi noi.

– Dacă firmele sau regiile au posturi vacante, numărul de nou-angajați nu poate depăși cu 7,5% numărul de angajați existenți la finalul anului 2023.

– Numărul de membri în CA se plafonează. Indemnizația lor fixă nu poate depăși trei salarii iar cea variabilă șase salarii medii. Sunt excepții dacă firma performează.

– Remunerațiile conducătorilor companiilor care  nu sunt membri executivi ai Consiliilor de Administrație nu pot depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar. Se poate ajunge la maximum 6 salarii dacă firma nu are datorii la stat, profitabilitatea determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 10% și dacă cifra de afaceri crește cu 10%

– Parcul de mașini se limitează la maximum 8 mașini de companie, doar pentru cele care  cu excepția celor care desfășoară activități de producție, mentenanță, transport, intervenție. Directorii au voie să dețină cel mult o mașină. Nu se pot cumpăra mașini noi cu motoare mai mari de 1,6 litri și mai scumpe de 23.000 de euro. Limita crește la 30.000 de euro doar în cazuri temeinic justificate și la 35.000 de euro dacă achizțiile sunt prin programele de casare, de genul “Rabla”

– Cheltuielile cu diurna/cazare pentru deplasare în altă  localitate din țară pentru angajații companiilor de stat se limitează. Indemnizația de delegate este de maximum trei ori indemnizația de delegare pentru sectorul bugetar, indiferent de funcția pe care o îndeplinește, alocația de cazare este de maximum 265 de lei pe zi.

– Ministerului Finanțelor va verifica toate cheltuielile cu bunuri și servicii ale companiilor de stat.

– De la 1 octombrie, toate agențiile/autoritățile/instituțiile autonome care se află în coordonarea/subordonarea/autoritatea/controlul Parlamentului României și sunt autonome din punct de vedere funcțional și financiar datorează anual o taxă special în procent de 80% aplicată asupra rezultatului net/rezultatului patrimonial/profitului contabil obținut din activitatea specifică. Suma nu poate fi mai mică de 33% din valoarea taxelor încasate. Par a fi vizate ANRE, ANCOM, ASF.

– Șefii acestor instituții vor avea o remunerație de cel mult șase salarii de ministru, brut. Numărul de consilieri pe care îi pot avea scade cu 50%. Angajații acestor instituții vor avea aceleași limitări la telefoane, diurne, vouchere ca cele de mai sus. Finanțele vor verifica, la fel, cum s-au făcut achizițiile.

– Redevențele pentru terenurile concesionate potrivit legii de către Agenția Domeniilor Statului  se indexează cu indicele prețului de consum pe anul 2022. Le fel, redevențele miniere și petroliere. Ulterior, indexarea va fi anuală, cu inflația

– Tranșele aferente anului 2023 din sumele prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, care fac obiectul plății eșalonate, se plătesc în 2024.

– În anii 2024 și 2025, toate  indemnizaţiile, ajutoarele, plățile compensatorii, subvențiile anuale pentru chirie pentru militari și polițiști se mențin la nivelul din acest an.

– În perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă.

Articolul precedentS-au stabilit grupele Cupei României la fotbal. Ce adversari întâlnesc echipele din Craiova
Articolul următorGigi Becali: Rotaru e mai băgat ca mine la echipă. Are vreo 20-25 de milioane gaură