Cîrciumaru, hotărâtor în adoptarea tacită din Senat a limbii maghiare în administrație

Proiectul de lege inițiat de UDMR prin care s-a căutat reglementarea folosirii limbii maghiare în administrația din localitățile în care trăiesc minimum 20% unguri a fost adoptat tacit de Senat și cu largul concurs al senatorului PSD de Gorj Florin Cîrciumaru.

Reamintim, UDMR a depus propunerile la Codul Administrativ în toamna anului trecut. Articolul 94 este cel care vizează minoritățile naționale, iar aliniatul 1 stabilea:

În unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, în care cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice aflate în subordinea acestora, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, precum şi prefecturile, serviciile publice deconcentrate, Inspectoratele Judeţene ale Poliţiei Române au obligaţia să asigure în raporturile cu aceştia folosirea limbii minorităţii naţionale respective, în conformitate cu prevederile Constituţiei, ale prezentului Cod şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte”.

Demersul legislativ și-a urmat traseul, după cum urmează:

13.11.2019 a primit aviz negativ de la Consiliul Economic şi Social

16.12.2019 a primit aviz pozitiv, ”cu observații şi propuneri”, de la Consiliul Legislativ. De obicei, Consiliul Legislativ dă aviz pozitiv cu observaţii tuturor proiectelor de lege, fără să intre pe fond, ci doar pe formă iniţiativei  

3.03.2020, Comisia pentru Drepturile Omului din Senat, condusă de UDMR și unde PSD are cinci din cei zece membri, a dat aviz favorabil la propunerea legislativă

4.03.2020 aviz negativ de la Comisia de Muncă

30.03.2020, în plină criză COVID-19, proiectul a primit aviz pozitiv şi de la Comisia Juridică a Senatului, condusă de Şerban Nicolae, cu majoritate de PSD.

În circuit (foto jos) era foarte importantă Comisia de Administrație Publică, condusă de Florin Cîrciumaru. După cum se poate observa, Comisia pentru Drepturile Omului înaintează avizul către senatorul de Gorj, în calitatea sa de președinte al Comisiei de Administrație Publică. Reprezentanții acesteia urmau să prezinte în plenul Senatului recomandarea de adoptare sau respingere, însă structura parlamentară prezidată de Cîrciumaru nu a dezbătut inițiativa, așa cum reiese din materialele de presă. În condițiile date, actul normativ a fost adoptat tacit de Senat și a ajuns la Camera Deputaților.

Scandalul iscat a dus la respingerea rapidă a inițiativei UDMR, demers care, reamintim, a primit aviz favorabil chiar de la Comisia Juridică, for de lucru condus de Șerban Nicolae.