Nucleara de Rovinari! Primăria lui Filip dă familiei lui Filip teren cu 5 lei/metrul pătrat

Situație explozivă la Rovinari, autoritatea publică locală este măcinată de scandaluri.Curg acuzațiile, primarul Robert Dorin Filip a vorbit despre dizolvarea consiliului local, declarându-se, în repetate rânduri, nemulțumit de modul în care consilierii Partidului Național Liberal se poziționează în actul legislativ al orașului.De partea cealaltă, liberalii scot la iveală, pe facebook, o mulțime de inițiative dubioase ale majorității dirijate de primar, spun că nu ei cauzează  probleme care să ducă la blocaje ale dezvoltării urbei.Acuzațiile sunt grave, probarea lor echivalează cu ani grei de condamnări, însă, dincolo de răfuiala politică, instituțiile de forță ale statului nu există în tot acest conflict public.

Sfârșitul lunii decembrie poate fi un mare Moș Crăciun pentru familia primarului ALDE Robert Dorin Filip.Unul dintre colegii săi de partid a inițiat un proiect de hotarâre de consiliu prin care UAT Rovinari acordă în superficie o suprafață de 210 metri pătrați, situată pe Aleea Pieții.Durata prevăzută în proiectul de superficie este de 49 de ani, iar REDEVENȚA PROPUSĂ DE 5 (CINCI LEI)/pe metrul pătrat, indexată anual cu rata inflației.Beneficiar, SC Madofil SRL, firma familiei primarului.

Raportul de Specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea unui drept de superficie, SC Madofil SRL, pentru un teren în suprafață de 210 metri pătrați, situat în orașul Rovinari, pe Aleea Pieții, numărul 2:

”Subsemnatul, Podărelu Paul-Alexandru, având în vedere proiectul de hotârâre privind atribuirea unui drept de superficie în favoarea SC Madofil SRL, pentru un teren în suprafață de 210 mp, situat pe Aleea Pieții, nr. 2, vă aduc la cunoștință următoarele:

În conformitate cu art.693 Cod Civil, superficia este dreptul de a avea sau edifica o construcție pe terenul altuia, deasupra sau în subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul dobândește un drept de superficie.

Prin intrarea în vigoare a codului de procedură civilă, concesiunile se pot face doar pe domeniul public al unității administrativ teritoriale.

Terenul în speță este situat pe Aleea Pieții, nr. 2, compus din teren în suprafață de 210 mp, fiind ocupat de o construcție, categoria de folosință a terenului este curții construcții, iar natura și destinația sa atrage completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Rovinari;

În acest context, pentru facilitarea activităților mediului economic și crearea de noi locuri de muncă, este oportună construirea unui drept de superficie în favoarea societății mai sus menționate.

Art. 1- SC Madofil SRL  deține contract de concesiune nr. 2389/29.12.1992 și acte adiționale de mărire cu nr. 357/22.01.1999 și nr. 5932/19.04.2004, încheiat între Primăria oraș Rovinari și SC Madofil SRL.

Art. 2- Propunem încheierea unui contract de superficie cu SC Madofil SRL, pentru terenul mai sus menționat, pentru o perioadă de 49 de ani, IAR REDEVENȚA VA FI DE 5 LEI/MP/AN, indexată anual cu rata inflației.

La încheierea contractului de superficie, contractul de concesiune și actele adiționale aferente acestuia își încetează aplicabilitatea.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2, litera c, legea 215/2001 republicată cu modificările privind administrația publică locală, consiliul local are obligația privind administrarea domeniului public și privat al orașului, motiv pentru care consider că proiectul de hotărâre este legal și oportun și propun introducerea acestuia pe ordinea de zi ”, semnează, ing.Podărelu Paul Alexandru.

Un calcul simplu ne arată că familia Filip va plăti suma de 1.050 lei, fără TVA, pentru a-și ține magazinele în buricul orașului.

Articolul precedentPasti îl dinamitează perfid pe primarul Romanescu
Articolul următorAtleţii gorjeni sperie Europa!