Deputații au votat: Inspectori și mediatori școlari romi care aparțin grupurilor sociale marginalizate

Un nou proiect de lege votat în Camera Deputaților prevede că romii care aparţin grupurilor sociale marginalizate pot fi inspectori şi mediatori şcolari.

Este vorba despre completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi se referă la includerea în structura inspectoratelor şcolare a unor inspectori proveniţi din grupurile marginalizate din punct de vedere social – romi, precum şi al stabilirii unor condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei de mediator şcolar în comunităţile cu populaţie majoritară de etnie romă, prin excepţie de la reglementările generale.

Potrivit proiectului, pentru funcţia de mediator şcolar, una dintre condiţiile necesare este absolvirea cu diplomă de licenţă cu specializarea asistenţă socială sau absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceului pedagogic, specializarea mediator şcolar, ori absolvirea cu diplomă de bacalaureat a oricărui alt profil liceal, urmată de un curs de formare profesională cu specializarea mediator şcolar, recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Se face excepţie de la această prevedere, pentru funcţia de mediator şcolar, „în comunităţile cu populaţie majoritară de etnie romă unde nu există mediator şcolar care să îndeplinească condiţiile de studii prevăzute de lege – absolvirea minim a clasei a XII-a/XIII-a, fără diplomă de bacalaureat, urmată de un curs de formare profesională cu specializarea mediator şcolar, recunoscut de Ministerul Educaţiei”, prevede un amendament iniţiat de Cătălin Manea, deputat al minorităţilor naţionale.

Dacă va fi votată, legea ar urma să intre în vigoare începând cu anul şcolar 2022-2023.