Curtea Constituțională: Pensiile speciale aflate în plată nu pot fi micșorate

Curtea Constituțională a României a decis, într-o motivare din 15 septembrie a.c., că diminuarea pensiilor, sub diferite forme sau artificii, este neconstituțională. Pe cale de consecință, în contextul discutării proiectului pentru reforma pensiilor speciale, se înțelege de la sine că respectivele venituri nu vor putea fi reduse.
Astfel, CCR a decis, pe 15 decembrie, că obligația de a plăti contribuții de sănătate pentru pensiile de stat mai mari de 4.000 lei este neconstituțională.
În motivarea hotărârii, Curtea Constituțională arată însă că nici o pensie aflată în plată, fie ea specială (de serviciu sau bazată pe contributivitate) nu poate fi micșorată prin aplicarea unor taxe, impozite sau contribuții.

Diminuarea cuantumului pensiei, fie ea contributivă sau de serviciu, cu sume de bani considerabile afectează dreptul la pensie privit lato sensu. Dacă în jurisprudența Curții s-a statuat deja că suspendarea plății pensiei (indiferent că pensia este contributivă sau de serviciu) pe perioada realizării unor venituri de altă natură constituie o afectare a dreptului fundamental la pensie, cu atât mai mult diminuarea pensiei prin prelevarea unei contribuții (fie și ea direcționată către bugetul FNUASS) pe o perioadă nedeterminată în timp (practic permanentă) reprezintă o afectare a acesteia. Rezultă, astfel, că ordonanța de urgență nu poate diminua cuantumul pensiei aflate în plată, nici prin instituirea de impozite, nici prin instituirea de alte contribuții, pentru că o asemenea măsură conduce la o diminuare inevitabilă a cuantumului pensiei. Or, afectarea dreptului fundamental la pensie se poate realiza prin cel puțin două modalități: încetarea sau suspendarea plății pensiei și diminuarea cuantumului său. În măsura în care Guvernul apelează prin intermediul ordonanței de urgență la unul dintre aceste două elemente afectatoare ale dreptului, respectiva măsură afectează dreptul la pensie prevăzut de art.47 alin.(2) din Constituție, fiind, astfel, contrară art.115 alin.(6) din Constituție”, se arată în motivarea CCR.