Grila 2022: Majorări salariale în Sănătate, Asistență Socială, Armată, Ordine Publică și Siguranță Națională

 

Un proiect de Ordonanță publicat de Ministerul Muncii stipulează că salariiler de bază ale statisticienilor şi a mai multor categorii de personal din sistemul de Sănătate vor fi aduse la grila din 2022 începând din această lună.
Aceeaşi prevedere se va aplica şi pentru personalul din domeniul asistenţei sociale şi pentru cel din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Articolul unic al prezentei Ordonanţe de urgenţă a Guvernului prevede completarea articolului I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1186 din 9 decembrie 2022, cu două noi alineate care prevăd că, începând cu luna iunie 2023, salariile de bază ale personalului care ocupă funcţiile prevăzute la Anexa nr.II Familia ocupaţională de funcţii bugetare <<Sănătate şi Asistenţă Socială>> precum şi soldele de funcţie/salariile de funcţie ale personalului care ocupă funcţiile prevăzute la Anexa nr.VI Familia ocupaţională de funcţii bugetare <<Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională> din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, să se stabilească la nivelul salariilor de bază/ soldelor de funcţie/salariilor de funcţie prevăzute de această lege pentru anul 2022”, se precizează în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de act normativ.