Profesorii care dau meditații trebuie să aibă PFA, II sau SRL. Și casă de marcat

Profesorii care dau meditații trebuie să aibă PFA, întreprindere individuală (II) sau SRL.  De asemenea, pot încheia un contract de prestări servicii și, dacă încasează contravaloarea meditațiilor în numerar sau cu cardul, trebuie să dețină casă de marcat, condiție care nu este valabilă însă dacă încasările se fac în mod exclusiv prin transfer bancar.

În mare, dosarul pentru constituirea unui PFA, de exemplu, trebuie să conțină actul de identitate, dovada sediului, specimenul de semnătură, precum și documentele care atestă pregătirea profesională.

Profesorii care dau meditații pot încheia un contract de prestări servicii, având ca obiect servicii de meditații, cu precizarea, printre altele, a tarifului orar și cu descrierea temelor ce urmează a fi abordate și a planului de lucru.

În ceea ce privește fiscalizarea veniturilor din meditații, prestarea serviciilor este încadrată de ANAF în categoria veniturilor din activități independente. În scopul înființării unui PFA sau a unui II, profesorul meditator trebuie să se înregistreze și să se autorizeze la Oficiul Național pentru Registrul Comerțului.