Viitori subofițeri și ofițeri din civilie! Armata caută asistenți medicali și muzicanți, absolvenți de postliceală și chiar liceu

MApN recrutează absolvenți ai studiilor civile liceale, postliceale și universitare pentru formarea ofițerilor şi subofițerilor în activitate. Candidații pot opta pentru mai multe specialități militare. Termenul limită de înscriere este 29 aprilie 2020, iar cererile se fac doar de la distanță, prin intermediul mediului online.

 

Pentru formarea OFIŢERILOR sunt 5 locuri la serviciul MUZICI MILITARE

Vârsta maximă: 45 de ani împliniţi, la data acordării gradului şi numirii în funcţie.

Studii: absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior acreditate, cu diplomă de licenţă, în domeniul muzică.

Vechime:

– pentru candidaţii care sunt militari în activitate: cel puţin 3 ani vechime în serviciu şi să fi fost apreciaţi prin ultimele trei documente de evaluare profesională anuală cu calificativul cel puţin „Foarte bun”;

– pentru candidaţii civili, în rezervă sau din rândul personalului celorlalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională: 3 ani experiență în domeniul studiilor de licenţă (să facă dovada că au lucrat cel puțin 3 ani în domeniul studiilor cerute).

 

Pentru formarea SUBOFIŢERILOR:

40 de locuri la specialitatea militară SANITAR

Varsta maximă: 45 de ani împliniţi, la data acordării gradului şi numirii în funcţie.

Studii: absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat și absolvenţi ai învăţământului postliceal sau universitar cu licenţă de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a unității/instituţiei de învăţământ acreditate.

Să deţină certificatul valabil de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Vechime:

– pentru candidaţii care sunt SGP în activitate: cel puţin 3 ani vechime în serviciu şi să fi fost apreciaţi prin ultimele trei documente de evaluare profesională anuală cu calificativul cel puţin „Foarte bun”;

 

– pentru candidaţii civili, în rezervă sau din rândul personalului celorlalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională: 3 ani experiență în domeniul studiilor de licenţă (să facă dovada că au lucrat cel puțin 3 ani în domeniul studiilor cerute).

37 de locuri la serviciul MUZICI MILITARE

Vârsta maximă: 45 de ani împliniţi, la data acordării gradului şi numirii în funcţie.

Studii:

– pentru candidaţii care sunt SGP în activitate: absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat ŞI  absolvenţi ai unei unități de învăţământ postliceal acreditate, cu atestat/certificat de calificare profesională valabil;

– pentru candidaţii civili, în rezervă sau din rândul personalului celorlalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională: absolvenţi cel puțin ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat.

Centre Militare Județene: