Adormirea Maicii Domnului – Rugăciunea pentru această zi

Creștinii ortodocși și catolici cinstesc la 15 august, Adormirea Maicii Domnului numită în popor și Uspenia (termenul slav) sau Sfânta Maria Mare. În această zi, multe biserici și mănăstiri din țară își sărbătoresc hramul. În calendarul popular, de Sfânta Maria Mare se marchează trecerea de la vară la toamnă, iar marinarii sărbătoresc de ziua ocrotitoarei lor, Ziua Marinei.

Când a binevoit Hristos să o ia pe Maica Sa la Sine, atunci, cu trei zile înainte, a făcut-o să cunoască, prin mijlocirea îngerului, mutarea sa de pe pământ. Arhanghelul Gavriil, venind la ea a zis: „Acestea zice Fiul tău: Vremea este a muta pe Maica Mea la Mine. Nu te teme de aceasta, ci primește cuvântul cu bucurie, de vreme ce vii la viața cea nemuritoare”.

 

RUGĂCIUNE:

 

Ridică-te Stăpâna Atotbună şi zdrobește pe vrăjmaşii noştri şi ai Fiului tău iubit Isus Hristos îngrozindu-i cu nebiruita-ți sfințenie îndreptându-ne pe cărările mântuirii, ca să dăm mereu mărire lui Dumnezeu.

Roagă-te Fecioară pentru Sfânta Biserică pentru propăvăduirea evangheliei pe întreg pământul, pentru poporul acesta, conducătorii lui, rudele mele, pentru văduve, pentru orfani, bogați, săraci, necăjiți, bolnavi, pentru cei prigoniți, pentru credință, pentru salvarea celor care au rătăcit la secte, pentru cei răposați.

Ajută-ne să ne pocăim toți oamenii de păcatele noastre, să iubim Biserica, să ne spovedim adesea, să renunțăm la păcate, vicii și necredință. Ajută-ne să nu fim insensibili la chemarea divină a blândului tău Fiu care a venit să sufere chinuri barbare pentru bietele oițe rănite atât de mult de vrăjmaș. 

Roagă-te Măicuță Sfântă și pentru aceste nevoi ale mele (rostești necazurile care le ai dorințele pe care să ți le împlinească Maica Domnului) Slava Tatălui și Fiului ți Sfântului Duh în vecii vecilor. Amin”.