Nereguli mari în magazine și restaurante: Carne scoasă din ambalaje, produse fără termen de valabilitate afișat și mizerie

Inspectorii Direcției Sanitar Veterinare Gorj au efectuat, în perioada 10-16.08.2020, o serie de controale la mai multe unității de pe raza județului, acțiuni în urma cărora au fost aplicate amenzi în valoare de aproape 50.000 de lei, sancțiuni impuse de neregulile depistate.

În timpul controalelor efectuate în această perioadă s-au constatat neconformități pentru care au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale (o ordonanță de interzicere a activității și 8 amenzi în cuantum de 44.800 lei), unor unități supuse controlului situate în Bâlteni, Fărcășești, Plopșoru, Polovragi, Rovinari și Târgu-Jiu, după cum urmează:

– o ordonanță de interzicere a activității desfășurate de un centru de prelucrare a laptelui integrat exploatației, pentru neîndeplinirea condițiilor sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor de funcționare;
– 10.000 lei la un magazin alimentar, pentru punerea spre comercializare a unor alimente (ouă, brânză) fără elemente de identificare (numele producătorului, data durabilității minimale/termen de valabilitate); carnea de pasăre congelată era scoasă din ambalajul original și împachetată în sacoșe de plastic, lipsite de date de identificare. Sancțiune complementară – sechestru sanitar-veterinar pentru cantitățile respective, cu destinarea spre neutralizare;
– 10.000 lei la un magazin alimentar, pentru identificarea unor sortimente de produse din carne și produse lactate degradate; carnea de pasăre congelată era scoasă din ambalajul producătorului și depozitată în cutii de carton (ambalaje de cafea), neigienice și neconforme. A fost aplicat un sechestru sanitar-veterinar, iar produsele respective vor fi destinate spre neutralizare, în condițiile Reg. (CE) nr. 1069/2009 și ale Reg. (CE) nr. 142/2014;
– 1.200 lei la un magazin alimentar, întrucât angajata prezentă la data controlului a depozitat și păstrat temporar, în mod nesectorizat, produse alimentare diverse: carne pasăre congelată, legume congelate, sticle de apă și băuturi răcoritoare, mici preambalați, precum și carne porc ambalată – proprietate personală, alături de celelalte produse alimentare destinate comercializării;
– 1.200 lei la un magazin alimentar, întrucât angajata prezentă la data controlului a așezat unele produse alimentare direct pe paviment și a depozitat în mod nesectorizat alimentele congelate (pește alături de alte produse alimentare);
– 1.200 lei la un restaurant, pentru întreținerea necorespunzătoare a spațiului de preparare a produselor alimentare: depuneri de grăsimi pe toate suprafețele interioare, prezența resturilor de la combustibilul utilizat (lemn) pentru încălzirea cuptorului; paviment cu gresie spartă, perete cu faianța fisurată, dulapuri deteriorate; suprafețe greu de igienizat; nerespectarea circuitelor funcționale;
– 1.200 lei la un restaurant, întrucât o angajată a manipulat produse alimentare fără a purta echipament de protecție adecvat (mănuși) și nu a putut prezenta fișa de aptitudini pentru a face dovada că este aptă pentru a lucra în alimentație publică;
– 10.000 lei la un snack-bar, pentru dotări necorespunzătoare volumului activității desfășurate: aparatura frigorifică în număr insuficient față de cantitatea de materii prime recepționate și depozitate; se utilizează echipamente și ustensile neadecvate, insuficient igienizate; pavimentul din spațiul de prelucrare este neigienizat; personalul nu deține fișă de aptitudini și echipament de protecție complet, nici instruiri privind regulile de igienă; nu au fost prezentate documente privind combaterea dăunătorilor;
– 10.000 la un bar, pentru multiple deficiențe de întreținere și igienizare a spațiilor, pavimentului, echipamentelor și ustensilelor, atât în zona de depozitare, cât și în spațiul de servire a băuturilor; box-urile de băuturi alcoolice și răcoritoare erau amplasate direct pe pavimentul neigienizat; persoana care deservea punctul de lucru nu deținea echipament de protecție; nu erau aplicate proceduri de control al dăunătorilor; nu au fost aplicate măsuri de prevenire a contaminării și răspândirii virusului SARS-CoV-2 (interzicerea accesului clienților către zona de servire, monitorizări ale operațiunilor de igienizare)”, a transmis autoritatea sanitară.

PRECIZARE

DSVSA Gorj nu prezintă numele unităților controlate sau elemente care să sucă la identificarea lor.

Foto: ANSVSA