Ordonanță! Condiții stricte pentru creșterea porcilor de persoanele fizice. Se pregătesc amenzi usturătoare

Românii care cresc porci pentru autoconsum riscă amenzi colosale dacă nu respectă anumite măsuri de biosecuritate. Un proiect de ordonanță de urgență prevede, printre altele, că porcii nu trebuie hrăniți cu resturi alimentare, iar la intrarea în adăposturile de animale să existe dezinfectoare pentru încălțăminte.

Măsura ar veni în contextul în care România se confruntă încă cu 95 de focare de pestă porcină africană.

Potrivit proiectului persoanele fizice pot crește  și sacrifica porci cu condiția să-și înregistreze exploatația și animalele în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor – SNIIA și să respecte normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

Este interzisă creșterea porcinelor în exploatații în aer liber tip stâne, tabere de vară, cantoane silvice, cantoane de pe lângă diguri, societăți agricole vegetale.

Înregistrarea în sistem se va putea face doar dacă exploatația respectă următoarele cerințe minime de biosecuritate:

– să nu hrănească porcinele cu resturi alimentare și să elimine subprodusele de origine animală, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009;

– spațiile unde se cresc porcii trebuie să fie construite în așa fel încât porcinele să fie deţinute în spaţii care să nu permită venirea acestora în contact cu porcinele deținute din alte exploataţii, cu porci sălbatici sau alte animale – de exemplu: câini;

– să îngrijească porcinele astfel încât să nu existe posibilitatea de contact între porcinele din exploataţie şi orice carcasă, sau parte de carcasă provenite de la porcii sălbatici – porci vânați sau morți, carne şi subproduse rezultate de la acestea;

– să ofere facilități pentru persoana care lucrează cu porcinele în vederea schimbării hainelor și încălțămintei la intrarea și ieșirea în/din adăpostul porcinelor;

– să amenajeze dezinfectoare pentru încălțăminte, atât la intrarea, cât și la ieșirea din exploatație și din adăpost;

– să nu intre în exploataţia de porcine, timp de 48 ore, dacă participă la activități de vânătoare;

Să notifice medicul veterinar oficial/medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu privire la:

  1. orice modificare a stării de sănătate a porcinelor,
  2. orice sacrificare pentru consum familial efectuată în exploatație, precum și orice modificare constatată la nivelul carcasei şi/sau organelor, ca urmare a sacrificării porcinelor în vederea consumului familial;
  3. orice mortalitate apărută la porcinele pe care le deţine în exploataţie;

– să nu crească în exploatație scroafe și/sau vieri folosiți pentru reproducere – această condiție nu se aplică exploataţiilor comerciale;

– să nu hrănească porcinele cu furaje de origine vegetală pe o perioadă de cel puțin 30 de zile de la recoltarea acestora;

– să nu folosească așternut vegetal pe o perioadă de cel puțin 90 de zile de la recoltare;

– să nu permită accesul persoanelor străine în adăpostul porcinelor;

Totodată, operatorul are obligația de a solicita identificarea porcinelor și înregistrarea acestora în Baza Națională de Date, componentă a Sistemului Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor, precum și toate mişcările și evenimentele la care sunt supuse animalele, conform prevederilor sanitar – veterinare în vigoare.

Persoanele fizice neînregistrate la Oficiul Registrului Comerțului care doresc să crească porcine atât pentru consum familial, cât şi pentru comercializare, în baza atestatului de producător și a carnetului de comercializare, au obligaţia de a solicita autorizarea sanitar – veterinară, la direcţia sanitar – veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în maxim 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Operatorii care dețin în exploatație porcine neidentificate au obligaţia să solicite, în termen de 2 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, identificarea şi înregistrarea acestora în Baza Națională de Date.

Dacă în urma unei anchete efectuate de medici veterinari oficiali nu se poate stabili trasabilitatea şi se constată că acestea provin din zone de restricţii pentru pesta porcină africană, se aplică amenzi între 3.000 și 8.000 de lei, iar porcinele sunt ucise şi neutralizate.

OUG instituie limitarea creșterii sau achiziționării porcinelor în perioada în care pe teritoriul României este confirmată pesta porcină africană.