Ministerul Apărării: Actualizarea datelor medicale ale încorporabililor și rezerviștilor au generat speculații. Procesul este prevăzut de lege și se face periodic

Ministerul Apărării Naționale cataloghează drept speculații ce privesc un fals proces de încorporare veștile vehiculate ce țin de actualizarea datelor medicale ale încorporabililor și rezerviștilor, arătând că astfel de demersuri sunt prevăzute de lege și se fac periodic, în conformitate cu legile în vigoare.

Speculații cu privire la procesul de încorporare din județul Mureș
Noi documente de corespondență între instituții publice cu atribuții în procesul de gestionare a fluxului de evidență pentru rezerva de mobilizare a Armatei României sunt distribuite în spațiul public drept așa-zise dovezi ale unor pregătiri pe care autoritățile le-ar face în contextul situației de securitate din Ucraina.
De data aceasta, sunt prezentate două documente: o adresă a Centrului Militar Mureș către Direcția de Sănătate Publică Mureș, prin care se solicită actualizarea datelor medicale ale cetățenilor încorporabili și a rezerviștilor, precum și adresa trimisă de DSP către medicii de familie din acest județ în vederea furnizării acestor date.
Facem precizarea că această actualizare de date se realizează în fiecare an, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea popiulației pentru apărare.
Temeiul legal pentru solicitarea acestor date rezidă din art. 40 alin (2) din actul legislativ menționat, care precizează că <<evidenţa militară a cetăţenilor încorporabili şi a rezerviştilor reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate pentru cunoaşterea şi actualizarea datelor referitoare la identitatea, pregătirea profesională, militară şi de specialitate, ocupaţia, locul de muncă, domiciliul şi situaţia medico-militară a acestora>>.
Periodicitatea acestor demersuri este prevăzută la art. 47 din aceeași lege: <<Direcţiile sanitare judeţene şi ale municipiului Bucureşti întocmesc şi transmit centrelor militare anual, până la data de 1 noiembrie, tabele nominale cu cetăţenii români, bărbaţi, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, care au fost înregistraţi cu afecţiuni medicale incompatibile cu îndeplinirea serviciului militar>>.
Ca atare, demersurile procedurale în acest caz sunt unele de rutină, care se derulează anual și, evident, nu au legătură cu conflictul din țara vecină.
Reiterăm faptul că serviciul militar obligatoriu a fost suspendat prin Legea nr. 395 din 16 decembrie 2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat. Reluarea încorporărilor se poate face DOAR în situația decretării stării de mobilizare, precum şi pe timpul stării de asediu, când executarea serviciului militar devine obligatorie (art. 3 din legea menționată)”, au transmis, joi, reprezetanții Armatei.

IMAGINE: